מנופים

לחץ על השם לפתיחת ההקובץ או מקש ימיני, שמור קישור בשם

PM-6.5 PM-9 PM-9.5 PM-10.5 PM-11 PM-11.5
PM-12 PM-12.5 PM-13 PM-13.5 PM_15.5 PM-16
PM-16.5 PM-17 PM_17.5 PM_18 PM-19 PM-21
PM-21.5 PM-23 PM-24 PM-26 PM-26.5 PM-27.5SPX
PM - 28.5SP PM-32.5SPX PM-35.5 PM-36.5S PM-38.5SP PM - 40.5SP
PM-41 PM-43 PM-44 PM-45 PM-47 PM-48
PM-50 pm-53sp PM-65 PM-85 PM-100 PM - 150SP
PM-210          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עזרא יסוד, א.ת צפוני אשקלון. ת.ד 3535, אשקלון 3073587

faiz@faiz.co.il

050-5390009, 08-6752298